EXPERIMENTAL TYPOGRAPFY

"מקיר השירותים אל קיר הגלריה"

עיצוב שפה טיפוגרפית למשפט שנכתב על קיר השירותים במנשר. 

המשפט שבחרתי:

״בואי, לא תהיי שלי ולא אהיה שלך, רק נהיה״

בפרויקט יצרתי פורמט בעל 7 נקודות קבועות, בעזרתן ניתן ליצור

מילים על-ידי חיבור של קווים בין הנקודות. 

מתוך חוברת התהליך: